สถานที่ติดต่อ
18/18 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 038-191999  โทรสาร : 038-191991 ถึง 2
อีเมล์ : saraban_ppr2(at)police.go.th

then

   

  

วันนี้ ๒๒ ม.ค.๖๗
เวลา ๑๓.๔๐ น.
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
ผบ.ตร.
คุณนิภาพรรณ สุขวิมล
นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ
ร่วมชมการแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตามโครงการ “ หนึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์ OPOP ” ของชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๒
โดยมี คุณดุษฎี เย็นท้วม ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๒ พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจภูธภรภาค ๒ ให้การต้อนรับ
——————————————
เวลา ๑๕.๐๐ น.
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
ผบ.ตร. ประธานการประชุมบริหารตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (สัญจร ณ เขตพื้นที่ ภ.๒)
โดยมี
พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์
รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
รอง ผบ.ตร.
พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข
ผู้ช่วย ผบ.ตร
พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์
รอง จตช.
พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พร้อมด้วย
พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
ผบช.ภ.๒, ผบช.ภ.๑,ผบช.ภ.๓,พตร., ผบช.สกพ., ผบช.สพฐ., ผบช.ส., ผบช.กมค., ผบช.ทท., ผบช.สยศ.ตร., ลก.ตร., ผบช.สกบ., ผบช.ประจำฯ, รอง ผบช.รร.นรต., รอง ผบช.น., รอง ผบช.ภ.๒, รอง ผบช.ภ.๔, รอง ผบช.ภ.๕,ผบก.ยศ. และ ผบก.ในสังกัด ภ.๒ เข้าร่วมประชุม
ในการนี้ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผบ.ตร. มอบเข็มแม่นปืนกิตติมศักดิ์ ให้แก่ ผู้ช่วย ผบ.ตร. จำนวน ๖ ท่าน และมอบรางวัลให้ผู้จับกุมหรือชุดจับกุมที่ใช้ปฏิภาณไหวพริบ หรือคดีที่น่าสนใจ จำนวน ๑๖ รางวัล ให้กับ บช. ที่มีผลการจับกุม
ณ ห้องประชุมซีบอร์ด ๓ ชั้น ๑๗
รร.ฮิลตัน จว.ชลบุรี