สถานที่ติดต่อ
18/18 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 038-191999  โทรสาร : 038-191991 ถึง 2
อีเมล์ : saraban_ppr2(at)police.go.th

then

   

  

วันนี้ ๒๙ พ.ย.๖๖

เวลา ๙.๓๐ น.
พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
ผบช.ภ.๒ /ประธาน
พร้อมด้วย
พล.ต.ต.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์
รอง ผบช.ภ.๒
พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์
รอง ผบช.ภ.๒
พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์
รอง ผบช.ภ.๒
พล.ต.ต.อิทธิพร โพธิ์ทอง
รอง ผบช.ภ.๒
พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ
รอง ผบช.ภ.๒
ผบก., รอง ผบก., ผกก., และหัวหน้าสถานนีตำรวจภูธร ในสังกัด ภ.๒
เข้าร่วมประชุมบริหาร ภ.๒
ประจำเดือน พ.ย.๖๖
โดยก่อนเข้าวาระการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๒ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้
๑.มอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดผลงานประชาสัมพพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์(Tik Tok)
๒.มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน(Stronger Together)
ณ ห้องประชุม รอดบางยาง ภ.๒