สถานที่ติดต่อ
18/18 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 038-191999  โทรสาร : 038-191991 ถึง 2
อีเมล์ : saraban_ppr2(at)police.go.th

then

  

  

  

วันนี้ ๓๐ ม.ค.๖๗
เวลา ๐๙.๓๐ น.
พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
ผบช.ภ.๒ /ประธาน
พร้อมด้วย
พล.ต.ต.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์
รอง ผบช.ภ.๒
พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์
รอง ผบช.ภ.๒
พล.ต.ต.อิทธิพร โพธิ์ทอง
รอง ผบช.ภ.๒
พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ
รอง ผบช.ภ.๒
พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง
รอง ผบช.ภ.๒
พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์
รอง ผบช.สง.ก.ตร.ปฏิบัติราชการ ภ.๒
พล.ต.ต.วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง
รอง จตร.ปฏิบัติราชการ ภ.๒
ผบก., รอง ผบก., ผกก., และหัวหน้าสถานนีตำรวจภูธร ในสังกัด ภ.๒
เข้าร่วมประชุมบริหาร ภ.๒
ประจำเดือน ม.ค.๖๗
โดยก่อนเข้าวาระการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ นาย
ณ ห้องประชุม รอดบางยาง ภ.๒