สถานที่ติดต่อ
18/18 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 038-191999  โทรสาร : 038-191991 ถึง 2
อีเมล์ : saraban_ppr2(at)police.go.th

then

 

 

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำการมอบ “รถบรรทุกน้ำ” ขนาด 2,000 ลิตร ให้กับ สภ.บ้านทัพไทย จ.สระแก้ว ไว้ใช้บรรทุกน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของข้าราชการตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 ข้อเน้นหนัก ได้แก่ “การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการดูแลสวัสดิการและขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจ