สถานที่ติดต่อ
18/18 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 038-191999  โทรสาร : 038-191991 ถึง 2
อีเมล์ : saraban_ppr2(at)police.go.th

then

 

ตำรวจภูธรภาค 2 เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2 ได้รับนโยบายจาก พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. สั่งการด่วนที่สุดให้ตำรวจทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
พล.ต.ท.อิทธิพลฯ จึงสั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อบูรณาการกับทุกภาคส่วนและเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยให้นำกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์อื่น ๆออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่โดยด่วน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นดูแลเอาใจใส่บำรุงขวัญและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวด้วย
พล.ต.ต.ชัยต์พจน วรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2 /โฆษกตำรวจภูธรภาค 2 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรภาค 2 ได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพิ่มกำลังสายตรวจทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อป้องกันมิให้ถูกคนร้ายฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัย
หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถแจ้งไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่หรือหมายเลขโทรศัพท์ 191 ตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ