สถานที่ติดต่อ
18/18 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 038-191999  โทรสาร : 038-191991 ถึง 2
อีเมล์ : saraban_ppr2(at)police.go.th

then

วันที่ 5 ตุลาคม 2565
พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

  สั่งการให้ ทุกหน่วยในสังกัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการกับทุกภาคส่วนและเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยให้นำกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ (รถยนต์/เรือ) อุปกรณ์อื่นๆ ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่โดยด่วน และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ดูแลเอาใจใส่บำรุงขวัญและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว
ตามนโยบาย พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการ ด่วนที่สุด ให้ตำรวจทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย