สถานที่ติดต่อ
18/18 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 038-191999  โทรสาร : 038-191991 ถึง 2
อีเมล์ : saraban_ppr2(at)police.go.th

then

 

ผบ.ตร. ในนามผู้บังคับบัญชาของ ตร.
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานทุกนายและทุกหน่วยที่ร่วมปฏิบัติ
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทและเสียสละ ในภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย การจัดการจราจร และให้การสนับสนุน กกต. ตลอดจนภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ ในการจัดการเลือกตั้ง สส. พ.ศ.2566 ซึ่งถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ให้มีความสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวิถีทางครรลองของระบอบประชาธิปไตยและกฎหมาย

thank election66