สถานที่ติดต่อ
18/18 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 038-191999  โทรสาร : 038-191991 ถึง 2
อีเมล์ : saraban_ppr2(at)police.go.th

then

 

📣📣โฆษกตำรวจภูธรภาค 2 ออกโรงเตือน ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์วันออกพรรษาเด็ดขาด

วันนี้ 10 ต.ค.65 วันออกพรรษา ห้ามขายเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนถึงเที่ยงคืน‼️

❌❌หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 
❌❌ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000.-บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ