สถานที่ติดต่อ
18/18 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 038-191999  โทรสาร : 038-191991 ถึง 2
อีเมล์ : saraban_ppr2(at)police.go.th

then
Q แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
A. สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ หรือโทร ๑๙๑
 
Q แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล
A. สายด่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๑๕๙๙
 
Q แจ้งความออนไลน์ คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เช่น โกงเงินออนไลน์ หลอกลวงออนไลน์ ฉ้อโกงออนไลน์ เป็นต้น
A. สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โทรศัพท์ : ๑๔๔๑ หรือ ๐๘๑ ๘๖๖ ๓๐๐๐
เว็บไซต์ : https://thaipoliceonline.com
 
Q แจ้งแบะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์
A. สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ สำนักงานจเรตำรวจ
๗๐๑/๗๐๑ ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๐๙-๘๗๙๗ โทรสาร : ๐๒-๕๐๙-๘๗๙๗ ต่อ ๑๒๑๙
เว็บไซต์ : http://jaray.police.go.th , http://www.jcoms.police.go.th/
 
Q แจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
A. กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร B ชั้น ๔ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๔๒-๒๕๕๕ ถึง ๖๐
เว็บไซต์ : http://www.tcsd.go.th
 
Q ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
A. กองทะเบียนประวัติอาชญากร
อาคาร ๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๕-๑๓๑๕
เว็บไซต์ : http://criminal.police.go.th
 
Q ข้อมูลสถิติคดีอาญา
A. สามารถดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : https://www.crimespolice.com
 
Q การสมัครสอบตำรวจ
A. กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ ๑๐๐ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๙๔๑-๐๙๗๙ โทรสาร : ๐๒-๙๔๑-๓๖๖๑
เว็บไซต์ : http://www.policeadmission.org
 

หรือติดต่อสอบถาม