สถานที่ติดต่อ
18/18 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 038-191999  โทรสาร : 038-191991 ถึง 2
อีเมล์ : saraban_ppr2(at)police.go.th

then

  You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.    

ตำรวจภูธรภาค 2  มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด  ในภาคตะวันออก  ได้แก่จังหวัด 

1.ชลบุรี 

2.ระยอง 

3.จันทบุรี 

4.ตราด 

5.นครนายก 

6.ฉะเชิงเทรา 

7.ปราจีนบุรี 

8.สระแก้ว 

     มีพื้นที่รับผิดชอบ 37,000 ตารางกิโลเมตร  มีจำนวนประชากรที่ปรากฎในทะเบียนราษฎร์รวมทั้งสิ้น 4,283,493 คน ประชากรแฝงที่มาประกอบอาชีพในพื้นที่ 1,563,265  คน ประกอบด้วย

- 58 อำเภอ

- 9 กิ่งอำเภอ

- 1 เขตปกครองพิเศษ (เมืองพัทยา) 

- 1 เทศบาลนคร

- 13 เทศบาลเมือง

- และองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน  481  แห่ง

แผนที่ ภาค ๒