สถานที่ติดต่อ
18/18 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 038-191999  โทรสาร : 038-191991 ถึง 2
อีเมล์ : saraban_ppr2(at)police.go.th

then

ตำรวจภูธรภาค 2

สถานที่ติดต่อ : 

เลขที่ 18/18 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000  

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์ : 038-191999

โทรสาร : 038-191991 ถึง 2

Email : saraban_ppr2(at)police.go.th

ฟอร์มติดต่อ