สถานที่ติดต่อ
18/18 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 038-191999  โทรสาร : 038-191991 ถึง 2
อีเมล์ : saraban_ppr2(at)police.go.th

then

 

 

โทร. 0 3819 1999 ต่อ 888

Burapha3-2566.jpg
โทร. 0 3819 1999 ต่อ 870  โทร. 0 3819 1999 ต่อ 810  โทร. 0 3819 1999 ต่อ 850  โทร. 0 3819 1999 ต่อ 830  โทร. 0 3819 1999 ต่อ 842  โทร. 0 3819 1999 ต่อ 860
       
โทร. 0 3819 1999 ต่อ 870 โทร. 0 3819 1999 ต่อ 870  โทร. 0 3819 1999 ต่อ 820  โทร. 0 3819 1999 ต่อ 730 โทร. 0 3819 1999 ต่อ 870 โทร. 0 3819 1999 ต่อ 870

icons 14ดาวน์โหลดรูปผู้บังคับบัญชา